top of page

Vaše soudní tlumočnice pro

Bosnu a Hercegovinu

Slika-(puni-format)RE_edited.png

O MNĚ

Jmenuji se Amila Kasum. Pocházím z Bosny a Hercegoviny a od roku 1992 žiji v České republice. Překladatelskou činností z bosenského, chorvatského a srbského jazyka se zabývám již od roku 2005. Jsem inženýrkou ekonomie a od roku 2014 i stálým soudním tlumočníkem na základě jmenování ze strany bosenského Federálního ministerstva spravedlnosti č. 01-06-3-640/14-676 ze dne 05.11.2014.

Úřední překlady, které poskytuji, jsou plně platné na území České republiky a Bosny a Hercegoviny. Překládám do všech tří úředních jazyků Bosny a Hercegoviny, tedy bosenštiny, chorvatštiny a srbštiny.

Mám bohaté zkušenosti jak se soudními překlady, tak i s konsekutivním a simultánním překládáním na konferencích, seminářích, jednáních na ministerstvech, velvyslanectvích, policii, obchodních jednáních, svatbách apod.

Dlouholeté zkušenosti, vzdělání, znalost obou kultur a přívětivý přístup jsou zárukou, že získáte profesionální a kvalitní služby.

Home: About

SLUŽBY

Odborné překlady

Jedná se o překlady technické dokumentace (návody k použití, katalogy, manuály a příručky), obchodní, ekonomické a právní překlady (obchodní korespondence, výroční zprávy a rozvahy, nabídky, smlouvy, žaloby apod.) z/do bosenského, chorvatského či srbského jazyka.

Soudní překlady

Pojmem soudní překlady (též úřední překlady či překlady s razítkem) jsou označovány překlady vyžadující úřední ověření soudním tlumočníkem. Jedná se o dokumenty v českém jazyce, které potřebujete úředně přeložit do Bosny a Hercegoviny, případně o dokumenty vydané v Bosně a Hercegovině, které předkládáte českým úřadům. Nejčastěji se jedná o překlady matričních dokumentů, plných mocí, diplomů/vysvědčení, výpisů z trestního a obchodního rejstříku, zdravotní dokumentace, identifikačních dokladů apod. Vyhotovený soudní překlad obsahuje vždy původní dokument, přeložený text a tzv. tlumočnickou doložku.

Simultánní tlumočení

Tento druh tlumočení (též známý jako konferenční, současné či kabinové) se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní či následné tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k přeložení projevu do druhého jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory státníků a obchodníků, setkání s delegacemi, obchodní schůzky či obědy).

Home: Services
Home: Gallery

CENÍK

Každý text je do jisté míry specifický, proto Vám zdarma vyhotovím cenovou nabídku překladu na míru. Pošlete mi prosím text k náhledu a já Vám co nejdříve pošlu kalkulaci ceny. Budete tak vždy přesně vědět, kolik bude překlad stát a kdy jej dostanete. Pokud Vám budou cena a termín dokončení vyhovovat, potvrdíte objednávku a do e-mailu uvedete fakturační údaje. Přijatou objednávku opět potvrdím.

Pokud máte dotaz, chcete mi poslat poptávku/objednávku, kontaktujte mě e-mailem: amila@kasum.cz nebo na telefonní číslo: +420 720 995 689 nebo +387 61 787 803 (na tomto čísle aktivní i Viber a WhatsApp).

Při překladech textů většího objemu nabízím slevy.

Více
Home: Price List

1 NS = normostrana = 1800 znaků vč. mezer cílového, tj. přeloženého, textu vč. autorské korektury. Účtuje se vždy min. 1 NS. Normostrana je základním faktorem pro výpočet ceny překladu.

REFERENCE

UKZUZ V1.png
mpsv.png
velvyslanectvi CR v S.png
tuzilastvoBIH.png
Home: Clients

KONTAKT

Vídeňská 849/13
639 00 Brno

+420 720 995 689
+387 61 787 803

Fakturační údaje

IČO: 02675498
Zapsána v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-6842130247/0100

Zašlete mi poptávku

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page